Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

 

mając na uwadze nadchodzące zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem
w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, w załączeniu przesyłamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.
Biuro Usług Turystycznych SIMON Sp. z o.o. Osiedle Kosmonautów 10, 61-627 Poznań – w ramach wzajemnych relacji biznesowych- przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników.

 

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:


Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Usług Turystycznych SIMON Sp. z o.o. Osiedle Kosmonautów 10, 61-627 Poznań NIP: 972-10-35-418- dalej: Spółka.
Możesz kontaktować się z nami listownie na adres Biuro Usług Turystycznych SIMON Sp. z o.o. Osiedle Kosmonautów 10, 61-627 Poznań NIP: 972-10-35-418 mailowo na adres: biuro@simon.travel.pl , telefonicznie pod numerem+48 61 821 95 21.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia i/lub wykonywania umowy oraz umożliwienia
i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym Biuro Usług Turystycznych SIMON Sp. z o.o.. zamierza zawrzeć lub zawarła umowę.

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 

  • realizacja umowy o świadczenie usług turystycznych ( podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),weryfikacji tożsamości Klienta ( Uczestnika wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie jako „Wpłacający”) ( podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),
  • zawarcie i/lub wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes administratora danych
  • wykonania umowy przez administratora;
  • przetwarzanie danych niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • przetwarzanie danych niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • Podanie nam swoich danych osobowych było dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.
     

Twoje dane możemy przekazywać:

 

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych (np.: parkingi, usługi lotniskowe), lokalnym lub krajowym izbom turystyki, kontrahentom realizującym usługi na rzecz  B.U.T. SIMON na podstawie zawartych umów. Dane osobowe  mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy / dokumentu podróży.
osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.
Twoje dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, wzór podpisu. Jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również w zakresie danych z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport w zależności od kraju wyjazdu lub oferty).
 

Dane będą przechowywane/przetwarzane:

jeśli dane dotyczą zawartej z B.U.T. SIMON umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy, w czasie przez który mógłbyś wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług. Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Biuro Usług Turystycznych SIMON Sp. z o.o.
Osiedle Kosmonautów 10, 61-627 Poznań
NIP: 972-10-35-418
e-mail: biuro@simon.travel.pl
tel: +48 61 821 95 21

 

Polityka Prywatności Cookies


Cookie to niewielki plik tekstowy, który może być używany na przykład do gromadzenia informacji o aktywności na danej stronie internetowej. Niektóre pliki cookie i inne technologie wykorzystuje się do wywoływania danych osobowych podanych wcześniej przez użytkownika strony internetowej. Większość przeglądarek internetowych domyślnie jest ustawiona na przyjmowanie ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ciasteczka były blokowane. Więcej informacji odnośnie cookie pod adresem:http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko


Niektóre pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania naszej strony. Jeśli zdecydujesz się je zablokować niektóre aspekty witryny mogą nie funkcjonować poprawnie.
 
Wykorzystujemy cookie aby zoptymalizować działanie naszego serwisu i do zbierania anonimowych statystyk.
 
Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby cookies było blokowane.
 
Zobacz jak wyłączyć tworzenie cookies w przeglądarce:

Skąd jesteśmy
linia

Biuro Usług Turystycznych SIMON Sp. z o.o.
Osiedle Kosmonautów 10, 61-627 Poznań
NIP: 972-10-35-418 REGON: 630322760 KRS: 0000099537
Dane kontaktowe
Skontaktuj się z nami, a my znajdziemy dla Ciebie fantastyczną przygodę.

SimonTelefony komórkowe
Telefony stacjonarne
Adres e-mail
Napisz do nas


Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Więcej informacji Polityka prywatności.